• 085 76 00 598

Privacy statement

Algemeen

Nijhuis Beveiliging respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een persoon, inclusief indirecte informatie die iets over iemand kan onthullen. Met deze verklaring willen wij voldoen aan onze informatieverplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de betrokkenen.

Scope
Deze verklaring is van toepassing op Nijhuis Beveiliging en de diensten die wij aanbieden.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Nijhuis Beveiliging verwerkt persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren, de dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor de evaluatie van onze dienstverlening kunnen we een derde partij inschakelen. U als betrokkene heeft dan de keuze om deel te nemen en persoonsgegevens achter te laten. U kunt zich ook aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie van Nijhuis Beveiliging. Nijhuis Beveiliging is verantwoordelijk voor alle verwerkingen van persoonsgegevens zoals hieronder beschreven.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel?
U levert op de volgende manieren gegevens aan ons:

Direct via een (digitaal) formulier;
Door gebruik te maken van onze diensten en/of producten (door een contract met ons aan te gaan);
Door een van onze websites of apps te bezoeken;
Door contact met ons op te nemen via sociale media.
Als u onze website of app bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens van u om onze online diensten aan te bieden, deze technisch te beheren en te verbeteren. We analyseren ook de gegevens die we op deze manier verzamelen, met behulp van cookies. Dit omvat het verwerken van het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.

U kunt online aanvraagformulieren invullen, opmerkingen plaatsen en/of vragen stellen. Wij verwerken uw gegevens zodat wij uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen. Dit kan de volgende gegevens omvatten: naam, bedrijfsnaam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Als u een overeenkomst met ons aangaat, verwerken wij uw gegevens om de overeenkomst en de bijbehorende administratie uit te kunnen voeren. De verwerkte gegevens omvatten: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht.

Om facturen te verzenden en betalingen te administreren, verwerken wij: NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere relevante gegevens in onze klantenadministratie.

Wij onderhouden graag contact met u voor vragen, intern beheer en klachtenafhandeling. Voor deze doeleinden verwerken wij uw NAW- en contactgegevens.

U kunt van ons nieuwsbrieven of aanbiedingen ontvangen, maar alleen met uw toestemming. We gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen via post, e-mail, telefoon en sociale media. U kunt zich altijd eenvoudig afmelden via de link onderaan de e-mail of per brief of telefoon. We verwerken de volgende gegevens: e-mailadres, NAW-gegevens en eventueel uw geslacht om de correspondentie te personaliseren.

Communicatie via sociale media
Wij zijn actief op sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn. U kunt via sociale media contact met ons opnemen. In dat geval verwerken wij uw gegevens om contact met u op te nemen, uw vragen te beantwoorden, u deel te laten nemen aan acties, acties uit te voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. Voor deze doeleinden verwerken wij uw contactgegevens, zoals uw (gebruikers)naam (social-ID), adres en e-mailadres.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten kan het soms nodig zijn om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product. We kunnen ook persoonsgegevens verwerken voor het onderhoud, de beveiliging en optimalisatie van onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologie├źn.

Archiefdoeleinden
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij nooit meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk. Soms is het echter handig om gegevens langer te bewaren, die dan worden gearchiveerd op een locatie waar slechts een beperkt aantal mensen toegang toe heeft. Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, vragen wij altijd uw toestemming, en wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als een van de volgende grondslagen van toepassing is:

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking;
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
De verwerking is wettelijk verplicht;
Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking.
Ten minste een van deze grondslagen is altijd van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden
De persoonsgegevens die Nijhuis Beveiliging verzamelt via diverse kanalen worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is de evaluatie van de dienstverlening door een derde partij. Bovendien kan Nijhuis Beveiliging persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder, als dit wettelijk verplicht is. Met derde partijen die persoonsgegevens namens Nijhuis Beveiliging verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat zij zich aan de AVG houden.

Beveiliging van persoonsgegevens
Nijhuis Beveiliging hecht grote waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de technische stand van zaken. Als Nijhuis Beveiliging gebruikmaakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, worden in een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt over afdoende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Nijhuis Beveiliging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op basis van wet- en regelgeving.

Privacyrechten van betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek in te dienen voor inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming. U kunt dit verzoek sturen naar ons e-mailadres (zie 'Vragen & Contact' hieronder). U ontvangt binnen maximaal vier weken na ontvangst van uw verzoek een reactie van ons. In sommige gevallen kunnen wij uw verzoek niet volledig uitvoeren, bijvoorbeeld vanwege wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik van sociale media
Op de websites van Nijhuis Beveiliging zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina's te kunnen delen op sociale media, zoals Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube. Nijhuis Beveiliging houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derde partijen. Het gebruik van deze media is voor uw eigen risico. Voordat u gebruikmaakt van de diensten van derde partijen, raden wij u aan om eerst het privacybeleid van die derden te lezen. Nijhuis Beveiliging verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan deze partijen, tenzij u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Statistieken en cookies
Nijhuis Beveiliging verzamelt gebruiksgegevens van websites voor statistische doeleinden. De verzamelde persoonsgegevens zijn anoniem en worden niet gedeeld met derden. Om het gebruiksgemak van de websites van Nijhuis Beveiliging te vergroten, maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de websites van Nijhuis Beveiliging op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk moment weigeren, maar dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites beperken. De websites van Nijhuis Beveiliging maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt bij het verbeteren van de werking van de websites. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien dit wettelijk verplicht is of als derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door de websites van Nijhuis Beveiliging te gebruiken, geeft u toestemming voor de verwerking van uw informatie door Google zoals hierboven beschreven. Cookies worden ook geplaatst door het gebruik van knoppen en/of links, zoals eerder beschreven onder 'Gebruik van sociale media'. Nijhuis Beveiliging heeft geen controle over het plaatsen en gebruik van cookies door deze derde partijen.

Aanpassing privacyverklaring
Nijhuis Beveiliging behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De bijgewerkte privacyverklaring wordt gepubliceerd op de websites van Nijhuis Beveiliging.

Vragen & Contact
Als u vragen heeft of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@nijhuisbeveiliging.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19-07-2018.

© Nijhuis Beveiliging | Realisatie Boks.